top of page

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AKPUD Sp.J. A.M.P. Królak (RODO)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest:


        AKPUD Sp. J. A.M.P. Królak,

        Stojadła, ul. Wspólna 33,

        05-300 Mińsk Mazowiecki

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą,

podstawie art. 6 ust 1 lit. a Ogólnego Rozpocządzenia o ochronie danych osobowych

mogą być także przetwarzane w innych przypadkach przewidzianych prawem.

3. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG.

4. Celem przetwarzania danych jest świadczenie prowadzonej działalności produkcyjnej.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania

oferowanych usług, a także w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.

6. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom państwowym oraz innym podmiotom

zgodnie z przepisami prawa.

7. Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administrtora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Stojadła, 26 maja 2018 r. 

Administratorzy danych:

PODPIS_ANNA_KRÓLAK.jpg

Anna Królak

PODPIS_MARCIN_KRÓLAK.jpg

Marcin Królak

PODPIS_PIOTR_KRÓLAK.jpg

Piotr Królak

bottom of page